Klacht melden

We streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij al uw vastgoedtransacties. Mocht het desondanks toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht bij ons melden.

Gelieve in uw correspondentie de volgende gegevens te vermelden: uw naam, adres, woonplaats en een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Beschrijf duidelijk uw klacht en voeg indien mogelijk het betreffende contractnummer toe. Vergeet niet om (kopieën van) relevante documenten en correspondentie mee te sturen die betrekking hebben op uw klacht.

U kunt uw klacht sturen naar:
Zengerink
t.a.v. de Directie
Oldenzaalsestraat 109
7551 AM te Hengelo

Makelaardij
Indien wij er onverhoopt niet in slagen om tot een oplossing te komen, heeft u als consument of professionele opdrachtgever de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Makelaardij (voor algemene klachten) of bij de Raad van Toezicht NVM (voor klachten over de handelswijze van de makelaar). Meer informatie hierover vindt u in de brochure NVM-klachtenprocedure (consument).

Financiële dienstverlening
Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op te lossen. Komen we niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

WhatsApp openen
1
WhatsApp met Zengerink
Waar kunnen we u mee helpen?